Vòng Quay Ngọc 50k

Play Center Play

Bạn còn 0 lượt quay.

 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài khoản Giải thưởng Thời gian
  039**** Trúng 333 ngọc xanh 2020-08-14 09:46:23
  Tri**** Trúng 500 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-08-13 21:20:56
  039**** Trúng 310 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-08-13 21:20:55
  Bó**** Trúng 333 ngọc xanh 2020-08-13 17:15:14
  len**** Trúng 3996 ngọc xanh 2020-08-13 17:15:10
  Bó**** Trúng 333 ngọc xanh 2020-08-13 17:15:08
  Lâ**** Trúng 333 ngọc xanh 2020-08-13 17:04:57
  hap**** Trúng 1080 ngọc xanh 2020-08-13 17:04:46
  Lâ**** Trúng 810 ngọc xanh 2020-08-13 17:04:45
  Lâ**** Trúng 310 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-08-13 17:04:33
  kho**** Trúng 1000 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-08-13 16:58:36
  Lâ**** Trúng 310 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-08-13 16:58:34
  Tâ**** Trúng 333 ngọc xanh 2020-08-13 16:18:07
  huy**** Trúng 1296 ngọc xanh 2020-08-13 15:03:54
  **** Trúng 310 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-08-13 15:03:53
  bex**** Trúng 333 ngọc xanh 2020-08-13 13:45:02
  phu**** Trúng 540 ngọc xanh 2020-08-13 13:44:56
  bex**** Trúng 310 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-08-13 13:44:55
  bex**** Trúng 310 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-08-13 13:41:12
  097**** Trúng 3456 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-08-13 13:41:05
  bex**** Trúng 333 ngọc xanh 2020-08-13 13:41:04
  lol**** Trúng 333 ngọc xanh 2020-08-13 09:17:48
  hie**** Trúng 5555 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-08-13 09:17:37
  lol**** Trúng 310 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-08-13 09:17:35
  lol**** Thêm % may mắn trúng hũ 2020-08-13 09:17:26
  lol**** Trúng 310 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-08-13 09:17:16
  lol**** Trúng 333 ngọc xanh 2020-08-13 09:17:09
  lol**** Trúng 310 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-08-13 09:17:01