Vòng Quay Ngọc 50k

Play Center Play

Bạn còn 0 lượt quay.

 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài khoản Giải thưởng Thời gian
  123**** Trúng 310 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-09-29 16:21:40
  Tri**** Trúng 500 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-09-29 13:41:51
  qua**** Thêm % may mắn trúng hũ 2020-09-29 13:41:50
  ong**** Trúng 310 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-09-29 12:58:41
  len**** Trúng 3996 ngọc xanh 2020-09-29 12:43:58
  kho**** Trúng 333 ngọc xanh 2020-09-29 12:43:56
  kho**** Trúng 310 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-09-29 12:43:50
  hap**** Trúng 1080 ngọc xanh 2020-09-29 12:43:46
  kho**** Trúng 333 ngọc xanh 2020-09-29 12:43:44
  kho**** Trúng 310 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-09-29 12:43:36
  kho**** Trúng 1000 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-09-29 12:09:11
  Ngu**** Trúng 333 ngọc xanh 2020-09-29 12:09:10
  Pet**** Trúng 333 ngọc xanh 2020-09-28 19:01:00
  huy**** Trúng 1296 ngọc xanh 2020-09-28 18:50:53
  Pet**** Trúng 310 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-09-28 18:50:51
  Pet**** Trúng 333 ngọc xanh 2020-09-28 18:50:41
  phu**** Trúng 540 ngọc xanh 2020-09-28 16:55:33
  tru**** Trúng 310 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-09-28 16:55:32
  Lua**** Trúng 310 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-09-28 16:33:27
  097**** Trúng 3456 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-09-28 12:03:03
  dan**** Trúng 310 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-09-28 12:03:02
  dan**** Trúng 310 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-09-28 12:02:57
  hie**** Trúng 5555 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-09-28 12:02:52
  dan**** Trúng 310 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-09-28 12:02:51
  dan**** Trúng 333 ngọc xanh 2020-09-28 12:02:45
  Pet**** Trúng 333 ngọc xanh 2020-09-27 19:38:41
  Pet**** Trúng 310 Ngọc Từ Hũ Ngọc Xanh 2020-09-27 19:38:25
  098**** Trúng 333 ngọc xanh 2020-09-27 14:39:48