ì cho bạn ">
Tất cả
2 đá quý + 42k gold
Tướng: 41
Trang Phục: 29
Đá Quý:
Rank: Kim Cương
899,000đ
Tướng: 44
Trang Phục: 38
Đá Quý:
Rank: Bạch Kim
599,000đ
2 đá quý hayate & nakroth aic
Tướng: 29
Trang Phục: 33
Đá Quý:
Rank: Bạch Kim
539,999đ
có skin đá quý
Tướng: 50
Trang Phục: 34
Đá Quý:
Rank: Bạch Kim
649,000đ
Tướng: 61
Trang Phục: 67
Đá Quý:
Rank: Bạch Kim
999,000đ
Tướng: 21
Trang Phục: 14
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
69,999đ
Tướng: 27
Trang Phục: 19
Đá Quý:
Rank: Bạch Kim
179,999đ
Tướng: 17
Trang Phục: 6
Đá Quý: Không
Rank: Bạc
50,000đ
Tướng: 17
Trang Phục: 8
Đá Quý: Không
Rank: Vàng
50,000đ
Tướng: 17
Trang Phục: 5
Đá Quý: Không
Rank: Bạc
50,000đ
Tướng: 19
Trang Phục: 11
Đá Quý: Không
Rank: Đồng
69,000đ
Tướng: 21
Trang Phục: 11
Đá Quý: Không
Rank: Bạc
59,000đ
Tướng: 19
Trang Phục: 10
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
59,000đ
Tướng: 34
Trang Phục: 28
Đá Quý:
Rank: Bạch Kim
299,000đ
Tướng: 30
Trang Phục: 20
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
299,000đ
Tướng: 25
Trang Phục: 19
Đá Quý:
Rank: Bạch Kim
299,000đ
Tướng: 34
Trang Phục: 26
Đá Quý:
Rank: Bạch Kim
299,000đ
Tướng: 28
Trang Phục: 13
Đá Quý:
Rank: Bạch Kim
149,000đ
Tướng: 32
Trang Phục: 32
Đá Quý:
Rank: Bạch Kim
349,000đ
Tướng: 17
Trang Phục: 10
Đá Quý: Không
Rank: Vàng
40,000đ