ì cho bạn ">

DỊCH VỤ Cày thuê Liên quân

Chính Thức Ra Mắt Dịch Vụ Cày Thuê Liên Quân Tại AZGAME.VN Nhằm Hỗ Trợ Ae Lên Rank Nhanh Mong Muốn

Với Đội Ngũ Nhân Viên Cày Thuê Chuyên Nghiệp 

CAM KẾT

- TRẢ SLOT TRƯỚC HOẶC ĐÚNG THỜI HẠN

- UY TÍN - NHANH GỌN - CHẤT LƯỢNG

- WEB ĐƯỢC QUẢN LÍ BỞI ĐQN TV

Ngoài Ra Shop Còn Bán Nick Liên Quân  Giá Rẻ

 

 

Tiền:
Từ
đến

Bảng giá

# Tên Tiền công
1 Đồng -> Bạc
1 Bạc -> Vàng 3 100,000 VNĐ
1 Vàng 3 -> Vàng 1 100,000 VNĐ
1 Vàng 1 -> Bạch Kim 5 100,000 VNĐ
1 Bạch Kim 5 -> Bạch kim 4 100,000 VNĐ
1 Bạch kim 4 -> Bạch kim 3 100,000 VNĐ
1 Bạch kim 3 -> Bạch kim 2 100,000 VNĐ
1 Bạch kim 2 -> Bạch kim 1 100,000 VNĐ
1 Bạch kim 1 -> Kim cương 5 150,000 VNĐ
1 Kim cương 5 -> Kim cương 4 150,000 VNĐ
1 Kim cương 4 -> Kim cương 3 150,000 VNĐ
1 Kim cương 3 -> Kim cương 2 150,000 VNĐ
1 Kim cương 2 -> Kim cương 1 150,000 VNĐ
1 Kim cương 1 -> Tinh anh 5 200,000 VNĐ
1 Tinh anh 5 -> Tinh anh 4 200,000 VNĐ
1 Tinh anh 4 -> Tinh anh 3 200,000 VNĐ
1 Tinh anh 3 -> Tinh anh 2 200,000 VNĐ
1 Tinh anh 2 -> Tinh anh 1 200,000 VNĐ
1 Tinh anh 1 -> Cao thủ 1* 250,000 VNĐ
1 Cao thủ 1* -> Cao thủ 10* 600,000 VNĐ
1 Cao thủ 10* -> Cao thủ 20* 700,000 VNĐ
1 Cao thủ 20* -> Cao thủ 30* 800,000 VNĐ
1 Cao thủ 30* -> Cao thủ 40* 900,000 VNĐ
1 Cao thủ 40* -> Cao thủ 51* 1,000,000 VNĐ
1 Cao thủ 51* -> Cao thủ 101* 6,500,000 VNĐ
1 Cao thủ 101* -> Cao thủ 151* 8,500,000 VNĐ

Dịch vụ khác