#568836

Liên Quân

Tướng: 68

Trang Phục: 96

Đá Quý: Không

Rank: Kim Cương

Ngọc 90:

Trạng Thái: Nick trắng thông tin chưa liên kết facebook

Nổi bật: Dư 1 đá, Violet tbb, val vũ khí tt + dct, murad sv + mtp, fenick tiệc, lli nguyệt mị, zuka giáo sư, lumia áo dài, grak thuyền trưởng, nataly phó nháy, falsh tia chớp, malock rb. dư 19 thẻ đổi tên 156v ngọc 3 Dk grn ttt k lk

720,000 CARD
648,000 ATM

Tướng: 68

Trang Phục: 96

Đá Quý: Không

Rank: Kim Cương

Ngọc 90:

Trạng Thái: Nick trắng thông tin chưa liên kết facebook

Nổi bật: Dư 1 đá, Violet tbb, val vũ khí tt + dct, murad sv + mtp, fenick tiệc, lli nguyệt mị, zuka giáo sư, lumia áo dài, grak thuyền trưởng, nataly phó nháy, falsh tia chớp, malock rb. dư 19 thẻ đổi tên 156v ngọc 3 Dk grn ttt k lk

Tài khoản liên quan

Tướng: 33
Trang Phục: 30
Đá Quý: Không
Rank: Vàng
228,000đ
Tướng: 20
Trang Phục: 15
Đá Quý: Không
Rank: Vàng
110,000đ
Krixi tiệc bãi biển , dư 4tdt , vm...
Tướng: 18
Trang Phục: 21
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
100,000đ
Nhiều tướng ngon
Tướng: 21
Trang Phục: 6
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
100,000đ
Tướng: 40
Trang Phục: 27
Đá Quý: Không
Rank: Đồng
150,000đ
Nhiều tướng ngon đủ chơi dư 16k vàn...
Tướng: 24
Trang Phục: 15
Đá Quý: Không
Rank: Vàng
150,000đ
Dư 1 đá quý nhiều tướng trang phục...
Tướng: 28
Trang Phục: 20
Đá Quý:
Rank: Bạch Kim
150,000đ
Nhiều tướng ngon đủ chơi dư 3k5 rub...
Tướng: 37
Trang Phục: 21
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
200,000đ