#568832

Liên Quân

Tướng: 29

Trang Phục: 29

Đá Quý: Không

Rank: Kim Cương

Ngọc 90:

Trạng Thái: Nick trắng thông tin liên kết facebook RIP

Nổi bật: Ngộ k siêu việt, dra'cy hỏa long, zill dung nham, vm 102, 2tdt, ngọc 90 Dk grn ttt lk rip

250,000 CARD
225,000 ATM

Tướng: 29

Trang Phục: 29

Đá Quý: Không

Rank: Kim Cương

Ngọc 90:

Trạng Thái: Nick trắng thông tin liên kết facebook RIP

Nổi bật: Ngộ k siêu việt, dra'cy hỏa long, zill dung nham, vm 102, 2tdt, ngọc 90 Dk grn ttt lk rip

Tài khoản liên quan

Tướng: 34
Trang Phục: 14
Đá Quý: Không
Rank: Bạc
220,000đ
Tướng: 34
Trang Phục: 26
Đá Quý: Không
Rank: Bạc
220,000đ
Tướng: 38
Trang Phục: 30
Đá Quý: Không
Rank: Vàng
300,000đ
Tướng: 37
Trang Phục: 21
Đá Quý: Không
Rank: Vàng
280,000đ
Tướng: 36
Trang Phục: 18
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
280,000đ
Tướng: 35
Trang Phục: 17
Đá Quý: Không
Rank: Vàng
260,000đ
Tướng: 35
Trang Phục: 21
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
230,000đ
Tướng: 36
Trang Phục: 23
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
229,000đ