#543594

Liên Quân

Tướng: 54

Trang Phục: 67

Đá Quý: Không

Rank: Tinh Anh

Ngọc 90:

Trạng Thái: Nick trắng thông tin liên kết facebook RIP

Nổi bật: murad siêu việt, rouker siêu hùng , lili nguyệt mị,ignis bắc băng vương ,xeniel tinh hệ , airi cẩm vệ, vận may 188, 2 thẻ đổi tên , 70v ngọc 3

450,000 CARD
405,000 ATM

Tướng: 54

Trang Phục: 67

Đá Quý: Không

Rank: Tinh Anh

Ngọc 90:

Trạng Thái: Nick trắng thông tin liên kết facebook RIP

Nổi bật: murad siêu việt, rouker siêu hùng , lili nguyệt mị,ignis bắc băng vương ,xeniel tinh hệ , airi cẩm vệ, vận may 188, 2 thẻ đổi tên , 70v ngọc 3

Tài khoản liên quan

Nhiều tướng ngon
Tướng: 21
Trang Phục: 6
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
100,000đ
Tướng: 40
Trang Phục: 27
Đá Quý: Không
Rank: Đồng
150,000đ
Nhiều tướng ngon đủ chơi dư 16k vàn...
Tướng: 24
Trang Phục: 15
Đá Quý: Không
Rank: Vàng
150,000đ
Dư 1 đá quý nhiều tướng trang phục...
Tướng: 28
Trang Phục: 20
Đá Quý:
Rank: Bạch Kim
150,000đ
Nhiều tướng ngon đủ chơi dư 3k5 rub...
Tướng: 37
Trang Phục: 21
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
200,000đ
Nhiều tướng ngon đủ chơi
Tướng: 20
Trang Phục: 9
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
100,000đ
Nhiều tướng ngon đủ chơi
Tướng: 22
Trang Phục: 10
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
100,000đ
Triệu vân quý công tử,lili nguyệt m...
Tướng: 44
Trang Phục: 45
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
230,000đ