Dịch vụ nổi bật

Danh mục game

Vòng Quay Vàng

 • Nick đã trúng: 3402
 • Người quay: 4722
 • NGỌC RỒNG - NRO

  Số tài khoản: 431,761

  Đã bán: 544,874

  Liên Quân

  Số tài khoản: 11,726

  Đã bán: 11,660

  Làng Lá

  Số tài khoản: 11

  Đã bán: 0

  Danh mục dịch vụ

  Dịch vụ hỗ trợ: 17

  Giao dịch: 103,419

  Dịch vụ hỗ trợ: 1

  Giao dịch: 10

  Danh mục game random

  Số tài khoản: 0

  Đã bán: 0

  Số tài khoản: 3,278

  Đã bán: 5,808

  Số tài khoản: 0

  Đã bán: 0

  PHẦN THƯỞNG

  TOP NẠP THẺ THÁNG 11 ĐÃ TRAO GIẢI AE TIẾP TỤC ĐUA TOP THÁNG 12 NHÉ

  TOP 1. BỘ NGỌC RỒNG 1 SAO VÀ 500 TRIỆU VÀNG

  TOP 2. NICK BÔNG TAI CÓ ĐỆ TỬ TÙY CHỌN 

  TOP 3. 200 TRIỆU VÀNG

  TOP 4. 100 TRIỆU VÀNG 

  TOP 5. 70 TRIỆU VÀNG

  TOP 6. 50 TRIỆU VÀNG

  TOP 7. 30 TRIỆU VÀNG