ì cho bạn ">

Dịch vụ nổi bật

Danh mục game

NGỌC RỒNG - NRO

Số tài khoản: 333,597

Đã bán: 391,666

Liên Quân

Số tài khoản: 8,349

Đã bán: 8,558

Làng Lá

Số tài khoản: 11

Đã bán: 0

BÁN ĐỒ NGỌC RỒNG

Số tài khoản: 44

Đã bán: 0

Danh mục dịch vụ

Dịch vụ hỗ trợ: 17

Giao dịch: 77,299

Dịch vụ hỗ trợ: 1

Giao dịch: 6

Danh mục game random

Số tài khoản: 0

Đã bán: 0

Số tài khoản: 3,278

Đã bán: 5,808

Số tài khoản: 0

Đã bán: 0

PHẦN THƯỞNG

ĐÃ TRAO GIẢI THÁNG 9 AE TIẾP TỤC ĐUA TOP THÁNG 10

TOP 1. BỘ NGỌC RỒNG 1 SAO VÀ 500 TRIỆU VÀNG

TOP 2. NICK BÔNG TAI CÓ ĐỆ TỬ TÙY CHỌN 

TOP 3. 200 TRIỆU VÀNG

TOP 4. 100 TRIỆU VÀNG 

TOP 5. 70 TRIỆU VÀNG

TOP 6. 50 TRIỆU VÀNG

TOP 7. 30 TRIỆU VÀNG