ì cho bạn ">

Dịch vụ nổi bật

Danh mục game

NGỌC RỒNG - NRO

Số tài khoản: 206,734

Đã bán: 219,384

Liên Quân

Số tài khoản: 7,293

Đã bán: 5,676

Làng Lá

Số tài khoản: 11

Đã bán: 0

Danh mục dịch vụ

Dịch vụ hỗ trợ: 16

Giao dịch: 50,014

Dịch vụ hỗ trợ: 1

Giao dịch: 0

Danh mục game random

Số tài khoản: 0

Đã bán: 0

Số tài khoản: 3,278

Đã bán: 5,808

Đã Trao Giải Top Tháng 7 . Ae Tiếp Tục Đua Top Tháng 8 Nhé

Top 1. Bộ ngọc rồng 1 sao Và 500 Triệu Vàng

Top 2. Nick Bông Tai có đệ

Top 3. 100 triệu vàng

Top 4. 50 triệu vàng

Top 5. 20 triệu vàng

Top 6. 10 triệu vàng

Top 7. 10 triệu vàng

 

LỊCH SỬ GIAO DỊCH